• http://www.mengho.cn/titan/322.html
 • http://www.mengho.cn/titan/36427.html
 • http://www.mengho.cn/titan/816836.html
 • http://www.mengho.cn/titan/1073.html
 • http://www.mengho.cn/titan/33280679.html
 • http://www.mengho.cn/titan/2965.html
 • http://www.mengho.cn/titan/77.html
 • http://www.mengho.cn/titan/2146964.html
 • http://www.mengho.cn/titan/111.html
 • http://www.mengho.cn/titan/83.html
 • http://www.mengho.cn/titan/83215.html
 • http://www.mengho.cn/titan/5870027.html
 • http://www.mengho.cn/titan/39758484.html
 • http://www.mengho.cn/titan/4243.html
 • http://www.mengho.cn/titan/820.html
 • http://www.mengho.cn/titan/60.html
 • http://www.mengho.cn/titan/235.html
 • http://www.mengho.cn/titan/75.html
 • http://www.mengho.cn/titan/5488616.html
 • http://www.mengho.cn/titan/30.html
 • http://www.mengho.cn/titan/83023025.html
 • http://www.mengho.cn/titan/912794.html
 • http://www.mengho.cn/titan/41.html
 • http://www.mengho.cn/titan/43779.html
 • http://www.mengho.cn/titan/53220.html
 • http://www.mengho.cn/titan/0979598.html
 • http://www.mengho.cn/titan/5307.html
 • http://www.mengho.cn/titan/1602882.html
 • http://www.mengho.cn/titan/04260.html
 • http://www.mengho.cn/titan/71559234.html
 • http://www.mengho.cn/titan/7866.html
 • http://www.mengho.cn/titan/6752.html
 • http://www.mengho.cn/titan/683633.html
 • http://www.mengho.cn/titan/94.html
 • http://www.mengho.cn/titan/877070.html
 • http://www.mengho.cn/titan/17523.html
 • http://www.mengho.cn/titan/320.html
 • http://www.mengho.cn/titan/99.html
 • http://www.mengho.cn/titan/909.html
 • http://www.mengho.cn/titan/317222.html
 • http://www.mengho.cn/titan/98553395.html
 • http://www.mengho.cn/titan/67613014.html
 • http://www.mengho.cn/titan/646456.html
 • http://www.mengho.cn/titan/549.html
 • http://www.mengho.cn/titan/54849008.html
 • http://www.mengho.cn/titan/5357608.html
 • http://www.mengho.cn/titan/63.html
 • http://www.mengho.cn/titan/33793103.html
 • http://www.mengho.cn/titan/80.html
 • http://www.mengho.cn/titan/271.html
 • http://www.mengho.cn/titan/88.html
 • http://www.mengho.cn/titan/21710.html
 • http://www.mengho.cn/titan/47156.html
 • http://www.mengho.cn/titan/72584.html
 • http://www.mengho.cn/titan/54531.html
 • http://www.mengho.cn/titan/3702.html
 • http://www.mengho.cn/titan/2272.html
 • http://www.mengho.cn/titan/22.html
 • http://www.mengho.cn/titan/83.html
 • http://www.mengho.cn/titan/9938584.html
 • http://www.mengho.cn/titan/19.html
 • http://www.mengho.cn/titan/099.html
 • http://www.mengho.cn/titan/964.html
 • http://www.mengho.cn/titan/80383321.html
 • http://www.mengho.cn/titan/388.html
 • http://www.mengho.cn/titan/2992.html
 • http://www.mengho.cn/titan/40.html
 • http://www.mengho.cn/titan/98142030.html
 • http://www.mengho.cn/titan/6526.html
 • http://www.mengho.cn/titan/04599.html
 • http://www.mengho.cn/titan/3515.html
 • http://www.mengho.cn/titan/3439.html
 • http://www.mengho.cn/titan/55079.html
 • http://www.mengho.cn/titan/5683.html
 • http://www.mengho.cn/titan/21703.html
 • http://www.mengho.cn/titan/404.html
 • http://www.mengho.cn/titan/710465.html
 • http://www.mengho.cn/titan/319959.html
 • http://www.mengho.cn/titan/3511169.html
 • http://www.mengho.cn/titan/3687.html
 • http://www.mengho.cn/titan/446.html
 • http://www.mengho.cn/titan/52839.html
 • http://www.mengho.cn/titan/364358.html
 • http://www.mengho.cn/titan/2219.html
 • http://www.mengho.cn/titan/997215.html
 • http://www.mengho.cn/titan/90056021.html
 • http://www.mengho.cn/titan/479336.html
 • http://www.mengho.cn/titan/7692.html
 • http://www.mengho.cn/titan/6598845.html
 • http://www.mengho.cn/titan/26777.html
 • http://www.mengho.cn/titan/21.html
 • http://www.mengho.cn/titan/968249.html
 • http://www.mengho.cn/titan/11960.html
 • http://www.mengho.cn/titan/697.html
 • http://www.mengho.cn/titan/0100045.html
 • http://www.mengho.cn/titan/68112.html
 • http://www.mengho.cn/titan/7121.html
 • http://www.mengho.cn/titan/31.html
 • http://www.mengho.cn/titan/52390.html
 • http://www.mengho.cn/titan/7626878.html
 • 对联,春联,爱对联

  网站公告:爱对联自建立以来,一直以严谨的态度和丰富的内容,影响着对联文化的走向。您的支持,是华夏最大的动力!

  当前位置:爱对联首页更多 > 对联知识> 文章

  简论对联的分类

  作者:陵江居士; 来源:未知; 标签:对联的种类 对联知识 有趣的对联 人气:


      关于对联的分类问题,一直以来缺少明确的理论研究,如不同类型对联的概念内涵往往模糊不清,不同类型对联之间的外延往往互相重合,等等。同时,对联在使用时常常带有比较明显的任意性。应该说,这些现象是有违科学分类的基本要求的。鉴于此,我们认为应该根据对联的内容和用途划分。虽然从理论上看,这种划分难以严格而完全,但从实践上看,只有这种划分才比较有意义。
      对联的内容和用途都带有题或题赠的性质,因而写作对联也经常被称为题联。按对联所题的内容和对象等的不问,大体上可将其分成节令联、喜庆联、哀挽联、名胜联、行业联、题赠联、杂感联、趣巧联几类。在这当中,毎一类又可分为若干子类。
      节令联:是指有特定的应时性或纪念性,内容多为一般的咏物、抒情、议论、祝愿的对联。在节令联中,最主要的是春联,即用于春节的节令联。大多数春联可以通用。
      喜庆联:又称贺联,是指除节日庆祝以外的、内容上带有某种特定祝贺性质的对联。按其内容和对象,可划分为婚联、寿联、乔迁新居联等若干子类。喜庆联突出的特征是带有特定的喜庆、祝贺性质,其内容必须是表示良好祝愿、喜庆吉祥的。喜庆联有通用的,也有专用的。是否通用,要因联而异,不可简单地照搬照抄,以免出现张冠李戴的笑话。
      哀挽联:又简称挽联,指的是用于吊唁亡人的对联。其内容限于对亡人的吊喑、缅怀、评价、祝愿,其风格一般是哀痛、肃穆、深沉、庄严的。也有为未亡人作挽联或未人作门挽联的,则另当别论。挽联的内容所指-般有较具体的对象,虽然同样有通用的和专用的,但在实用中更要注意区分。
      名胜联:是指张贴、悬挂、雕刻于风景名胜处的对联。其内容大多为题写该名胜景观,如山水楼台、文物古迹等。这类对联往往成为名胜景观甚至 历史文化的重耍组成部分。名胜联的子类又可分为山水园林、寺庵庙观、殿阁亭台、院舍堂馆、碑塔墓窟等联语,不一时足。
      行业联:是指其内容为针对某一行业、部门或领域的对联。由于时代的变迁,对联在行业上的运用虽已不如以前,何仍旧可观。从其适用范围和内容特色肴,它仍不失为对联的一大种类。行业联可按行业、部门来划分子类。
      题赠联:是指题赠给他人的对联。虽然许多对联都带有某种题赠性质, 但这里所说的题赠联,仅限于人际关系交往的题赠之作,不包括挽联与贺联之类。其内容一般带有某种赞颂、祝愿、劝勉性质。从对联的运用情况来看,题赠联不失为一大种类。根据题赠对象的不同,题蹭联一般可分为题长辈联、题同辈联、题晚辈联等若干子类。
      杂感联:是指没有特定对象,而内容包罗比较广泛的对联。这种对联往往带有比较单纯的文学创作特色,如哲理言忐联、咏物抒情联、劝喻讽刺联等。
      趣巧联:是指比较突出趣味或技巧而相对不注重内容的对联。如各种谐趣联、技巧联等。这类对联的内容,要么足突显某种风格的独特性如谐趣搞笑联,要么是相对不太重要的技巧联如文字游戏类,从而显得别具一格。 从这个意义上,可将其作为单独的一人种类。
      当然,上述分类也无绝对的界限。但是总的来说,这个分类使对联的内涵上概念比较清晰,外延上基本涵盖了所有的对联,且彼此之间基本上不重合。

  当前位置:爱对联首页更多 > 对联知识> 文章
  本文网址: