• http://www.mengho.cn/titan/322.html
 • http://www.mengho.cn/titan/36427.html
 • http://www.mengho.cn/titan/816836.html
 • http://www.mengho.cn/titan/1073.html
 • http://www.mengho.cn/titan/33280679.html
 • http://www.mengho.cn/titan/2965.html
 • http://www.mengho.cn/titan/77.html
 • http://www.mengho.cn/titan/2146964.html
 • http://www.mengho.cn/titan/111.html
 • http://www.mengho.cn/titan/83.html
 • http://www.mengho.cn/titan/83215.html
 • http://www.mengho.cn/titan/5870027.html
 • http://www.mengho.cn/titan/39758484.html
 • http://www.mengho.cn/titan/4243.html
 • http://www.mengho.cn/titan/820.html
 • http://www.mengho.cn/titan/60.html
 • http://www.mengho.cn/titan/235.html
 • http://www.mengho.cn/titan/75.html
 • http://www.mengho.cn/titan/5488616.html
 • http://www.mengho.cn/titan/30.html
 • http://www.mengho.cn/titan/83023025.html
 • http://www.mengho.cn/titan/912794.html
 • http://www.mengho.cn/titan/41.html
 • http://www.mengho.cn/titan/43779.html
 • http://www.mengho.cn/titan/53220.html
 • http://www.mengho.cn/titan/0979598.html
 • http://www.mengho.cn/titan/5307.html
 • http://www.mengho.cn/titan/1602882.html
 • http://www.mengho.cn/titan/04260.html
 • http://www.mengho.cn/titan/71559234.html
 • http://www.mengho.cn/titan/7866.html
 • http://www.mengho.cn/titan/6752.html
 • http://www.mengho.cn/titan/683633.html
 • http://www.mengho.cn/titan/94.html
 • http://www.mengho.cn/titan/877070.html
 • http://www.mengho.cn/titan/17523.html
 • http://www.mengho.cn/titan/320.html
 • http://www.mengho.cn/titan/99.html
 • http://www.mengho.cn/titan/909.html
 • http://www.mengho.cn/titan/317222.html
 • http://www.mengho.cn/titan/98553395.html
 • http://www.mengho.cn/titan/67613014.html
 • http://www.mengho.cn/titan/646456.html
 • http://www.mengho.cn/titan/549.html
 • http://www.mengho.cn/titan/54849008.html
 • http://www.mengho.cn/titan/5357608.html
 • http://www.mengho.cn/titan/63.html
 • http://www.mengho.cn/titan/33793103.html
 • http://www.mengho.cn/titan/80.html
 • http://www.mengho.cn/titan/271.html
 • http://www.mengho.cn/titan/88.html
 • http://www.mengho.cn/titan/21710.html
 • http://www.mengho.cn/titan/47156.html
 • http://www.mengho.cn/titan/72584.html
 • http://www.mengho.cn/titan/54531.html
 • http://www.mengho.cn/titan/3702.html
 • http://www.mengho.cn/titan/2272.html
 • http://www.mengho.cn/titan/22.html
 • http://www.mengho.cn/titan/83.html
 • http://www.mengho.cn/titan/9938584.html
 • http://www.mengho.cn/titan/19.html
 • http://www.mengho.cn/titan/099.html
 • http://www.mengho.cn/titan/964.html
 • http://www.mengho.cn/titan/80383321.html
 • http://www.mengho.cn/titan/388.html
 • http://www.mengho.cn/titan/2992.html
 • http://www.mengho.cn/titan/40.html
 • http://www.mengho.cn/titan/98142030.html
 • http://www.mengho.cn/titan/6526.html
 • http://www.mengho.cn/titan/04599.html
 • http://www.mengho.cn/titan/3515.html
 • http://www.mengho.cn/titan/3439.html
 • http://www.mengho.cn/titan/55079.html
 • http://www.mengho.cn/titan/5683.html
 • http://www.mengho.cn/titan/21703.html
 • http://www.mengho.cn/titan/404.html
 • http://www.mengho.cn/titan/710465.html
 • http://www.mengho.cn/titan/319959.html
 • http://www.mengho.cn/titan/3511169.html
 • http://www.mengho.cn/titan/3687.html
 • http://www.mengho.cn/titan/446.html
 • http://www.mengho.cn/titan/52839.html
 • http://www.mengho.cn/titan/364358.html
 • http://www.mengho.cn/titan/2219.html
 • http://www.mengho.cn/titan/997215.html
 • http://www.mengho.cn/titan/90056021.html
 • http://www.mengho.cn/titan/479336.html
 • http://www.mengho.cn/titan/7692.html
 • http://www.mengho.cn/titan/6598845.html
 • http://www.mengho.cn/titan/26777.html
 • http://www.mengho.cn/titan/21.html
 • http://www.mengho.cn/titan/968249.html
 • http://www.mengho.cn/titan/11960.html
 • http://www.mengho.cn/titan/697.html
 • http://www.mengho.cn/titan/0100045.html
 • http://www.mengho.cn/titan/68112.html
 • http://www.mengho.cn/titan/7121.html
 • http://www.mengho.cn/titan/31.html
 • http://www.mengho.cn/titan/52390.html
 • http://www.mengho.cn/titan/7626878.html
 • 对联,春联,爱对联

  网站公告:爱对联自建立以来,一直以严谨的态度和丰富的内容,影响着对联文化的走向。您的支持,是华夏最大的动力!

  当前位置:爱对联首页更多 > 对联知识> 文章

  六种区分对联上下联的方法

  作者:陵江居士; 来源:未知; 标签:上下联 对联知识 人气:

  每逢春节,家家户户贴对联,可是万一买了对联,不知道怎么贴怎么办?岂不是很尴尬?

  赶紧来学习一下对联上下联的区分办法吧!根据对联的不同,我们可以采取不同的区分方法,请看:

  按因果关系区分
  上下联之间有因果关系的,表示“因”的为上联,“果”为下联。如“洞庭八百里, 波滔滔、浪滚滚,宗师由何而来? 巫山十二峰,云重重,雾霭霭,本院从天而降! ”。上联问宗师由何而来,下联告知从天而降,是为因果,由此就可判断上下联。

  按尾字判断上下联
  如拿到一副对子,怎么判断上下联。首先从尾字读音进行判断,就是上联收尾字读音一般是三声、四声,对应中国诗词声调的仄声,下联的收尾字一般一声、二声,对应平声。如《红楼梦》太虚幻境中的佳对“假作真时真亦假 ,无为有处有还无 ”。假字读第三声,是为上联,无字读第一声,是为下联。

  按时间前后区分
  其次,可以从对子中隐含的时间关系进行判断,时间在前为上联,时间在后为下联。如:“下笔千言正桂子香时槐花黄后,出门一笑看西湖月满东浙潮来 ”。下笔千言时间在前,是为上联,出门一笑时间在后,是为下联。

  古今有别
  古时对联,书写习惯是从右向左书写,上联在右边;现在是从左向右,上联也有贴在左边的。如香山寺门前的“乾坤容我静,名利任人忙”,便是上联在右,下联在左。而现在有些家庭贴春联,由于书写习惯是从左往右,便把上联贴在左,下联贴在右。

  横批判断上下联
  横批是对联的中心或题目,起到画龙点睛的作用。从横批书写的方向判断,横批从右向左书写,上联就在右边,反之则在左边。如苏州耦园堂中挂的对联“逍遥於城市而外,仿佛乎山水之间”,横批“偕隐双山”从右往左,所以上联在右,下联在左。

  按空间范围大小区分
  如对联按照对联所示的空间范围,一般是空间小的为上联,空间大的为下联。如“烟锁池塘柳,炮镇海城楼”。柳和楼进行比较,空间大的为楼,所以柳为上联,楼为下联。

  爱对联介绍的以上六种区分对联上下联的方法都记住了,大部分的对联就也可以认清上下联了。
  当前位置:爱对联首页更多 > 对联知识> 文章
  本文网址: