• http://www.mengho.cn/titan/322.html
 • http://www.mengho.cn/titan/36427.html
 • http://www.mengho.cn/titan/816836.html
 • http://www.mengho.cn/titan/1073.html
 • http://www.mengho.cn/titan/33280679.html
 • http://www.mengho.cn/titan/2965.html
 • http://www.mengho.cn/titan/77.html
 • http://www.mengho.cn/titan/2146964.html
 • http://www.mengho.cn/titan/111.html
 • http://www.mengho.cn/titan/83.html
 • http://www.mengho.cn/titan/83215.html
 • http://www.mengho.cn/titan/5870027.html
 • http://www.mengho.cn/titan/39758484.html
 • http://www.mengho.cn/titan/4243.html
 • http://www.mengho.cn/titan/820.html
 • http://www.mengho.cn/titan/60.html
 • http://www.mengho.cn/titan/235.html
 • http://www.mengho.cn/titan/75.html
 • http://www.mengho.cn/titan/5488616.html
 • http://www.mengho.cn/titan/30.html
 • http://www.mengho.cn/titan/83023025.html
 • http://www.mengho.cn/titan/912794.html
 • http://www.mengho.cn/titan/41.html
 • http://www.mengho.cn/titan/43779.html
 • http://www.mengho.cn/titan/53220.html
 • http://www.mengho.cn/titan/0979598.html
 • http://www.mengho.cn/titan/5307.html
 • http://www.mengho.cn/titan/1602882.html
 • http://www.mengho.cn/titan/04260.html
 • http://www.mengho.cn/titan/71559234.html
 • http://www.mengho.cn/titan/7866.html
 • http://www.mengho.cn/titan/6752.html
 • http://www.mengho.cn/titan/683633.html
 • http://www.mengho.cn/titan/94.html
 • http://www.mengho.cn/titan/877070.html
 • http://www.mengho.cn/titan/17523.html
 • http://www.mengho.cn/titan/320.html
 • http://www.mengho.cn/titan/99.html
 • http://www.mengho.cn/titan/909.html
 • http://www.mengho.cn/titan/317222.html
 • http://www.mengho.cn/titan/98553395.html
 • http://www.mengho.cn/titan/67613014.html
 • http://www.mengho.cn/titan/646456.html
 • http://www.mengho.cn/titan/549.html
 • http://www.mengho.cn/titan/54849008.html
 • http://www.mengho.cn/titan/5357608.html
 • http://www.mengho.cn/titan/63.html
 • http://www.mengho.cn/titan/33793103.html
 • http://www.mengho.cn/titan/80.html
 • http://www.mengho.cn/titan/271.html
 • http://www.mengho.cn/titan/88.html
 • http://www.mengho.cn/titan/21710.html
 • http://www.mengho.cn/titan/47156.html
 • http://www.mengho.cn/titan/72584.html
 • http://www.mengho.cn/titan/54531.html
 • http://www.mengho.cn/titan/3702.html
 • http://www.mengho.cn/titan/2272.html
 • http://www.mengho.cn/titan/22.html
 • http://www.mengho.cn/titan/83.html
 • http://www.mengho.cn/titan/9938584.html
 • http://www.mengho.cn/titan/19.html
 • http://www.mengho.cn/titan/099.html
 • http://www.mengho.cn/titan/964.html
 • http://www.mengho.cn/titan/80383321.html
 • http://www.mengho.cn/titan/388.html
 • http://www.mengho.cn/titan/2992.html
 • http://www.mengho.cn/titan/40.html
 • http://www.mengho.cn/titan/98142030.html
 • http://www.mengho.cn/titan/6526.html
 • http://www.mengho.cn/titan/04599.html
 • http://www.mengho.cn/titan/3515.html
 • http://www.mengho.cn/titan/3439.html
 • http://www.mengho.cn/titan/55079.html
 • http://www.mengho.cn/titan/5683.html
 • http://www.mengho.cn/titan/21703.html
 • http://www.mengho.cn/titan/404.html
 • http://www.mengho.cn/titan/710465.html
 • http://www.mengho.cn/titan/319959.html
 • http://www.mengho.cn/titan/3511169.html
 • http://www.mengho.cn/titan/3687.html
 • http://www.mengho.cn/titan/446.html
 • http://www.mengho.cn/titan/52839.html
 • http://www.mengho.cn/titan/364358.html
 • http://www.mengho.cn/titan/2219.html
 • http://www.mengho.cn/titan/997215.html
 • http://www.mengho.cn/titan/90056021.html
 • http://www.mengho.cn/titan/479336.html
 • http://www.mengho.cn/titan/7692.html
 • http://www.mengho.cn/titan/6598845.html
 • http://www.mengho.cn/titan/26777.html
 • http://www.mengho.cn/titan/21.html
 • http://www.mengho.cn/titan/968249.html
 • http://www.mengho.cn/titan/11960.html
 • http://www.mengho.cn/titan/697.html
 • http://www.mengho.cn/titan/0100045.html
 • http://www.mengho.cn/titan/68112.html
 • http://www.mengho.cn/titan/7121.html
 • http://www.mengho.cn/titan/31.html
 • http://www.mengho.cn/titan/52390.html
 • http://www.mengho.cn/titan/7626878.html
 • 对联,春联,爱对联

  网站公告:爱对联自建立以来,一直以严谨的态度和丰富的内容,影响着对联文化的走向。您的支持,是华夏最大的动力!

  当前位置:爱对联首页更多 > 对联故事> 文章

  金圣叹对联故事系列之应对老者联

  作者:陵江居士; 来源:未知; 标签:名人 人气:

  金圣叹应对老者联

  猫伏墙头风吹毛,毛动猫不动;(中年人)
  鹰立树梢月照影,影移鹰不移。(老者)
  ——附录:老者应对中年人
  金圣叹一生评点过不少古人名著,曾以《离骚》、《庄子》、《史记》、杜甫的诗歌、《水浒》和《西厢》合称为天下“六才子书”。并对《水浒》、《西厢》两书进行批改,很有独到见解。后又把《三国演义》称为“天下第一才子书”。一天早晨,金圣叹在茶馆吃茶,听到近旁桌子上有四五个人在谈论对对子。其中一长须老者对一个中年人说:“这个下联我有了。你上联是:‘猫伏墙头风吹毛,毛动猫不动’,我下联对:‘鹰立树梢月照影,影移鹰不移。’”。中年人听了忙说:“您老真不愧对对子老手,佩服佩服!”

  上素月公饼;(老者)
  中糖云片糕。(金圣叹)
  ——金圣叹应对老者
  长须老者捻捻胡须说:“我也出一副联给你们对对。”说着用手指盘中月饼:“上联就出个‘上素月公饼’吧,但我上联指的是食物,所以下联也只准以食物相对。”长须老者说完,大家抓耳挠腮,因其中“上素”是“尚书”谐音,不容易对。金圣叹见半天无人对出,心里一急,脱口而出:“这有何难!对‘中糖云片糕’不就行了。”他这下联中,不但“中糖”和官名“中堂”同音,云片糕也是食物,大家都点头称是。

  小大子,上下街,走南到北买东西;(老者)
  少老头,坐躺椅,由冬至夏读春秋。(金圣叹)
  ——金圣叹应对老者
  长须老者看看金圣叹,见他一表人才,出言不凡,便邀金圣叹一起吃茶。金圣叹也不推辞,端着茶壶坐了过来。长须老者拱供手说:“看来先生十分精于对句。我这里有一对子,想请教先生,不知意下如何?”金圣叹高兴地说:“快请讲出,让我试试。”长须老者不慌不忙地说出了上联:“小大子,上下街,走南到北买东西。”众人都以为金圣叹难以对出。怎料金圣叹低头略一思索就说:“少老头,坐躺椅,由冬至夏读《春秋》。”他话音刚落,就博得満堂喝彩。长须老者请教姓名方知是大名鼎鼎的金圣叹,大家更是赞叹不已。

  当前位置:爱对联首页更多 > 对联故事> 文章
  本文网址: