• http://www.mengho.cn/titan/322.html
 • http://www.mengho.cn/titan/36427.html
 • http://www.mengho.cn/titan/816836.html
 • http://www.mengho.cn/titan/1073.html
 • http://www.mengho.cn/titan/33280679.html
 • http://www.mengho.cn/titan/2965.html
 • http://www.mengho.cn/titan/77.html
 • http://www.mengho.cn/titan/2146964.html
 • http://www.mengho.cn/titan/111.html
 • http://www.mengho.cn/titan/83.html
 • http://www.mengho.cn/titan/83215.html
 • http://www.mengho.cn/titan/5870027.html
 • http://www.mengho.cn/titan/39758484.html
 • http://www.mengho.cn/titan/4243.html
 • http://www.mengho.cn/titan/820.html
 • http://www.mengho.cn/titan/60.html
 • http://www.mengho.cn/titan/235.html
 • http://www.mengho.cn/titan/75.html
 • http://www.mengho.cn/titan/5488616.html
 • http://www.mengho.cn/titan/30.html
 • http://www.mengho.cn/titan/83023025.html
 • http://www.mengho.cn/titan/912794.html
 • http://www.mengho.cn/titan/41.html
 • http://www.mengho.cn/titan/43779.html
 • http://www.mengho.cn/titan/53220.html
 • http://www.mengho.cn/titan/0979598.html
 • http://www.mengho.cn/titan/5307.html
 • http://www.mengho.cn/titan/1602882.html
 • http://www.mengho.cn/titan/04260.html
 • http://www.mengho.cn/titan/71559234.html
 • http://www.mengho.cn/titan/7866.html
 • http://www.mengho.cn/titan/6752.html
 • http://www.mengho.cn/titan/683633.html
 • http://www.mengho.cn/titan/94.html
 • http://www.mengho.cn/titan/877070.html
 • http://www.mengho.cn/titan/17523.html
 • http://www.mengho.cn/titan/320.html
 • http://www.mengho.cn/titan/99.html
 • http://www.mengho.cn/titan/909.html
 • http://www.mengho.cn/titan/317222.html
 • http://www.mengho.cn/titan/98553395.html
 • http://www.mengho.cn/titan/67613014.html
 • http://www.mengho.cn/titan/646456.html
 • http://www.mengho.cn/titan/549.html
 • http://www.mengho.cn/titan/54849008.html
 • http://www.mengho.cn/titan/5357608.html
 • http://www.mengho.cn/titan/63.html
 • http://www.mengho.cn/titan/33793103.html
 • http://www.mengho.cn/titan/80.html
 • http://www.mengho.cn/titan/271.html
 • http://www.mengho.cn/titan/88.html
 • http://www.mengho.cn/titan/21710.html
 • http://www.mengho.cn/titan/47156.html
 • http://www.mengho.cn/titan/72584.html
 • http://www.mengho.cn/titan/54531.html
 • http://www.mengho.cn/titan/3702.html
 • http://www.mengho.cn/titan/2272.html
 • http://www.mengho.cn/titan/22.html
 • http://www.mengho.cn/titan/83.html
 • http://www.mengho.cn/titan/9938584.html
 • http://www.mengho.cn/titan/19.html
 • http://www.mengho.cn/titan/099.html
 • http://www.mengho.cn/titan/964.html
 • http://www.mengho.cn/titan/80383321.html
 • http://www.mengho.cn/titan/388.html
 • http://www.mengho.cn/titan/2992.html
 • http://www.mengho.cn/titan/40.html
 • http://www.mengho.cn/titan/98142030.html
 • http://www.mengho.cn/titan/6526.html
 • http://www.mengho.cn/titan/04599.html
 • http://www.mengho.cn/titan/3515.html
 • http://www.mengho.cn/titan/3439.html
 • http://www.mengho.cn/titan/55079.html
 • http://www.mengho.cn/titan/5683.html
 • http://www.mengho.cn/titan/21703.html
 • http://www.mengho.cn/titan/404.html
 • http://www.mengho.cn/titan/710465.html
 • http://www.mengho.cn/titan/319959.html
 • http://www.mengho.cn/titan/3511169.html
 • http://www.mengho.cn/titan/3687.html
 • http://www.mengho.cn/titan/446.html
 • http://www.mengho.cn/titan/52839.html
 • http://www.mengho.cn/titan/364358.html
 • http://www.mengho.cn/titan/2219.html
 • http://www.mengho.cn/titan/997215.html
 • http://www.mengho.cn/titan/90056021.html
 • http://www.mengho.cn/titan/479336.html
 • http://www.mengho.cn/titan/7692.html
 • http://www.mengho.cn/titan/6598845.html
 • http://www.mengho.cn/titan/26777.html
 • http://www.mengho.cn/titan/21.html
 • http://www.mengho.cn/titan/968249.html
 • http://www.mengho.cn/titan/11960.html
 • http://www.mengho.cn/titan/697.html
 • http://www.mengho.cn/titan/0100045.html
 • http://www.mengho.cn/titan/68112.html
 • http://www.mengho.cn/titan/7121.html
 • http://www.mengho.cn/titan/31.html
 • http://www.mengho.cn/titan/52390.html
 • http://www.mengho.cn/titan/7626878.html
 • 对联,春联,爱对联

  网站公告:爱对联自建立以来,一直以严谨的态度和丰富的内容,影响着对联文化的走向。您的支持,是华夏最大的动力!

  当前位置:爱对联首页更多 > 对联故事> 文章

  清朝李调元先对联后吃粽子

  作者:陵江居士; 来源:未知; 标签:名人对联故事 有趣的对联故事 人气:


      淸代著名文学家、戏曲理论家李调元,是乾隆年间进士。据说他向幼聪颖勤奋,能诗善对。一年端午节,李调元进厨房看见粽子已经煮熟,便向他的三嫂索取。三嫂知道五弟(李调元排行第五)才思敏捷,便随口出一个上联:“五月五日,五弟厨内讨粽子。”联中连用三个“五”字, 难度颇大,加上一个“讨”字分量较重,李调元非常不高兴。他看见碗里放有油炸糍粑,于是改口道:“不要棕子要糍粑。”

      三嫂笑着说:“糍粑来之不易,昨晚半夜才舂完。对不上对联,一概休想。”这一语却启发了 李调元,待三嫂话音刚落,他便应声对答:“三更三点,三嫂檐下倫糍粑。”三嫂称赞五弟有才,但 嫌“偷”字用得不免过分。李调元辩解说:“三嫂能用讨字,小弟用偷字有何不可?”说罢, 二人相顾而笑。于是,各自更换了一个字':“五月五日,五弟厨内吃棕子;三更三点,三嫂檐下舂糍粑。”

  当前位置:爱对联首页更多 > 对联故事> 文章
  本文网址: